Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων (κ Κωστάκη Ιωάννη)