Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» του JAFAR HUSSEIN