Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία & την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την τοποθέτηση σήματος STOP, κατόπιν μελέτης στην διασταύρωση των οδών Ζήνωνος Ευθυμίου (διπλής κατευθύνσεως) & Μοσχονησίων Αμβροσίου (μόνο άνοδος) λόγω συχνών ατυχημάτων με αίτημα των κατοίκων