Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α 00.6443.0001 με τίτλο: «Επιδείξεις , δεξιώσεις εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) »