Έγκριση του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»