Έγκριση του 3ου Πρακτικού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο : Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων