Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων  τακτικού  Προσωπικού έτους 2024.