Επικαιροποίηση της υπ.αριθ. 49/30-10-          2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού