Έκφρασης γνώμης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Φαίδωνος και Αισχύλου, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής