Έγκριση εξαίρεσης κατεδάφισης αυθαίρετης σκάλας επί της οδού Ιεραπετριτάκη 2 στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής