Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πλαστικών οριοδεικτών και κίτρινης διαγράμμισης επί της οδού Καραολή, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης και εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας.