Εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά της αριθμ.13/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος αναφορικά με «Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας για Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και κινητών αντικειμένων»