Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤTΟΥ»