Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση της αριθμ. 172-4/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου