Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί χωροθέτησης  – τοποθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης και κατασκευή διαγράμμισης  επί της οδού Γυμναστηρίου, έμπροσθεν 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, στη Δ.Κ. Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Κοινότητας Δάφνης