Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης εξαίρεσης κατεδάφισης αυθαίρετης σκάλας επί της οδού Ιεραπετριτάκη 2 στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού