Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων βάσει του αρ. 66 του Ν. 4483/2017