Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής Μητρώου μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» και ορισμός της επιτροπής