Έγκριση υλοτομίας δένδρου κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής