Έγκριση του Νο 4 Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για το συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και ανάδειξη «οριστικών» αναδόχων