Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης Οδών κ.λπ.» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου