Ανάθεση ή μη της εργασίας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου»