Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2019)» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη