Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»