Έγκριση του κατεπείγοντος της αριθμ. πρωτ. 1367/28-1-2020 πρόσκλησης έκτακτη -κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου