Έγκριση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος «Λήψη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό εξόδων κηδείας δημοσία δαπάνη σε εν ενεργεία Πρόεδρο Κοινότητας.»