Έγκριση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτούμενων λοιπών εργασιών στον 7ο παιδικό σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν »»