Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης – Υμηττού» και κατακύρωση ή μη του έργου στον μειοδότη