Έγκριση διαγραφής παραστατικών από την οικονομική διαχείριση λόγω λήξης πενταετίας