Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Ποιοτική – Περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».