Έγκριση του 1ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου  «Αστική Ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».