Έγκριση του Νο 4 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου