Έγκριση του κατεπείγοντος της αριθμ. πρωτ. 9325/26-6-2017 πρόσκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.