Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν εισήγησης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής