Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την Οικονομική Επιτροπή