Αποδοχή ποσού που αφορά πρόστιμα ΚΟΚ για την χρονική περίοδο από 03/01/2017 -01/03/2017