Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επείγοντος θέματος περί παραχώρησης σχολικού χώρου