Έγκριση Σύναψης προγραμματικής συμφωνίας ΕΔΣΝΑ – Δήμου Δάφνης-Υμηττού και Σχεδίου Σύμβασης με αντικείμενο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής»