Έγκριση σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκριση της αρ. 66/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ. Δάφνης Υμηττού» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000€