Έγκριση Σχεδίου νέας σύμβασης ΕΔΣΝΑ-Δήμων χρηστών για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού από 1.11.2020 έως 30.10.2023