Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ”