Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”