Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού” (αρ. μελ.: 40/2013)