Έγκριση πρακτικού Νο1 της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης Υμηττού» και λήψη απόφασης για τη συνέχιση της διαδικασία