Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη για το διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤTΟΥ» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου