Έγκριση Πρακτικών Νο 2 και Νο 3 Επιτροπής Αξιολόγησης για το συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων