Έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού « ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ,ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»