Έγκριση Πρακτικών 1 , 2, 3 & 4 της Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ