Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Διεξαγωγής του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ».