Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης   με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»,  στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»  του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.